Ситуация

ЛОЗЕН

ПЛОЩ НА УПИ 7909.1 м2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1589.1 м2
РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 4710.1м2
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (MAX 40%) 20.1 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ (MAX 1.3) 0.6
ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (MIN 40%) 54.9 %
КЪЩИ ТИП 1 6 бр.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КЪЩА ТИП 1 164.6 м2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КЪЩА ТИП 1 457.6 м2
КЪЩИ ТИП 2 5 бр.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КЪЩА ТИП 2 120.3 м2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КЪЩА ТИП 2 392.9 м2
МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ 37 бр.
УЛИЦИ+ТРОТОАРИ+МП 1019.3 м2

локация

Ситуация

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor s
PDF